IN Инвестиции
Хоризонт 2020 - приоритети, подобрения, възможности
Хоризонт 2020 – новата програма за научни изследвания и иновации на ЕС - Моника Панайотова, член на Европейския парламент
Конференция
Събитието  разясни как да се оптимизират процедурите, така че да има все повече кандидати от Централна и Югоизточна Европа
Теми