IN Инвестиции
TISP - европейски пари за книгоиздаване
Като партньор от българска страна на проекта, Асоциация "Българска книга" цели да насърчи интереса към проектите
Теми