IN Инвестиции
Хоризонт 2020 още по-близо до бизнеса с Новия инструмент за МСП
Интервюто за MegaNews.bg с г-н Димитри Корпакис, началник на отдел „Регионално измерение на иновациите” в ГД „Научни изследвания и иновации” на ЕК
“Предприемачество 2020” – план за разгръщане  на предприемаческия потенциал в ЕС
В ЕС има  над 25 милиона безработни , а  малките и средни предприятия все още не са на нивата на растеж от преди кризата

Теми
Related Articles
Related Articles
Related Articles